Meer oor WeatherInDe

WEATHER INDE (EDMS)BPK (hierna “WeatherInDe”) is ‘n gemagtigde finansiële dienste verskaffer onder lisensie nommer 45071. Ons het ‘n kategorie 1 lisensie, wat ons magtig om advies te gee en intermediêre dienste te verskaf in die volgende finansiële produkte: Sekuriteite – Afgeleide instrumente. Ons word gereguleer deur die Finansiële Dienste Raad (FSD) in terme van die FAIS Wet van 2002.

WeatherInde (voorheen bekend as BVG Securities) het reeds gedurende 2012 begin met navorsing oor weer-gebaseerde afgeleide instrumente. Ons kan nou met trots aankondig dat ons onder die vaandel van WeatherInDe die eerste maatskappy in Suid Afrika is wat weer-afgeleide produkte op ‘n kommersiële basis kan aanbied. Ons suster maatskappy, BVG Commodities (Edms) Bpk (hierna “BVG”), is in 1997 deur Chris Venter as Bosveldgraan gestig. BVG is ‘n makelaar in kommoditeite wat spesialiseer in die verhandeling van termyn- en opsie kontrakte op die JSE se Afdeling vir Afgeleide Instrumente. Sedertdien het BVG die markleier geword in die verskaffing van risikobestuurstelsels vir die landbou sektor – dit sluit nou ook die weer afgeleide produk in.

Hans Smit

Hans Smit

Pieter Hurter

Pieter Hurter